Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване за партньор АКИГ

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“  в качеството си на партньор по проект PRO EXTOUR

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  Постановление на Министерски съвет 160 с предмет: „Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по проект BSB-1145 PRO-EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно – историческото наследство на Черноморския басейн“. 

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване. 

Оферти се приемат до 17,00ч. на 13.09.2021г. на посочените в публичната покана адреси. До 4 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията. 

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on