Image Alt

Партньори

Водещи изследователски институти и бизнес-организации обединяват усилия за преодоляване на териториалните предизвикателства пред устойчивото развитие на туризма в Черноморския басейн в полза на възможностите, предоставени от икономиката на преживяванията.

Чрез обмен на знания, добри практики и решения консорциумът популяризира ефективни бизнес модели и насърчава съвместното създаване на стойност в туристическия сектор.

Партньорите по проект PRO EXTOUR си сътрудничат и полагат усилия да генерират добавена стойност в полза на туристически сектор в Черноморския басейн.

Висше училище по мениджмънт (ВУМ)

ВУМ е утвърдено бизнес училище, специализирано в социалните науки, което предлага бакълавърски и магистърски програми

Солунски университет “Аристотел” (СУА)

СУА е най-голямата институция за висше образование в Гърция и Югоизточна Европа, с 13 факултета, 42 департамента,

Грузински център за изкуство и култура (ГЦИК)

ГЦИК е една от водещите НПО в Грузия с 20-годишен оперативен опит, който от 2016г. е . официален представител на

Еревански държавен университет (ЕДУ)

Основан през 1919 г., ЕДУ е първият арменски университет и е класиран сред най-добрите висши учебни заведения

Асоциация “Кулинарни изкуства и гостоприемство” (АКИГ)

АКИГ е регионален секторен клъстер в Североизточна България с над 30 членове. Тя е създадена през 2011 г. със седалище в в град Добрич.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on