PRO EXTOUR

Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн

PRO EXTOUR е проект, който има за цел да популяризира туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес, чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Той се изпълнява с подкрепата на съвместната оперативна програма за трансгранично „Черноморски басейн 2014 – 2020“ с рамките на договор за безвъзмездна помощ BSB 1145.

ТОЗИ ПРОЕКТ НАСЪРЧАВА ПРЕЖИВЕНЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН.

Нашият регион се намира на исторически и културен кръстопът. Общносите ни съхраняват уникално наследство, което провокира любопитството на изследователите. Неповторимото съчетание на култура и природа е също толкова интересно за туристите и предопределя водещата роля на туризма в икономиката. Създаването на нови начини за опознаване на региона под формата на туристически услуги, основани на преживяванията, ще ни помогне да предадем, това което имаме, на бъдещите поколения

Фирми и организации, които предлагат преживенчески дейности в Черноморския басейн има, но те все още са малко и се нуждаят от повече внимание и подкрепа както на микро-, така и на макроикономическо ниво. Затова PRO EXTOUR се фокусира върху преживенческия туризъм като създава инструменти и услуги в подкрепа на предприемачеството в тази област.

Дейностите, основани на преживяванията, са персонализирани и съобразени с различни потребности. Това означава, че има нужда от повече предприятия, които да ги предоставят – шанс за създаване на нови предприятия и допълнителна заетост, особено за младите хора и в неурбанизираните територии.

ПРЕЖИВЕНЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ ЗАДОВОЛЯВА
ТЪРСЕНЕТО НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ЗНАНИЯ И ИЗКУСТВО ВЪВ ВСЯКА КУЛТУРА.

Travel
Blur of people and environment at weekend market background
backpacker-friends-forest

Новини

Събития

Партньори

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on