Image Alt

септември 2021

Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство"  в качеството си на партньор по проект PRO EXTOUR ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  Постановление на Министерски съвет 160 с предмет: "Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по проект BSB-1145

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on