Image Alt

Последни новини

Доставка на видео конферентна система

На основание чл.49 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление на Министерски съвет 160, АСОЦИАЦИЯ КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО в качеството си на партньор по проект BSB-1145 PRO-EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно – историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира по СОП […]

 75 total views,  1 views today

Доставка на видео проектор

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на видео проектор за нуждите […]

 81 total views,  1 views today

Доставка на мобилен хуманоиден робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на мобилен хуманоиден […]

 371 total views,  1 views today

Млади предприемачи представиха резултатите от пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт.

 117 total views

Услуги по организация и логистика на събития

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Услуги по организация и […]

 410 total views,  1 views today

Продължава пилотното обучение в Черноморския хъб за преживенчески туризъм

С началото на новата 2022 година по проект PRO EXTOUR, започна пилотното обучение в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, който е изграден в рамките на инициативата.

 97 total views

Весели празници

Вчера екипът на PRO EXTOUR се срещна за последен път през 2021 г. – щастлив и доволен от тазгодишните постижения. Новите задачи за 2022 г. са насрочени и предстоят нови предизвикателства! Весели празници и следвайте #PROEXTOUR!  378 total views,  1 views today

 378 total views,  1 views today

Първо издание на бюлетина по PRO EXTOUR

Поглеждайки назад към поредната предизвикателна година, ние сме щастливи да споделим накратко нашите постижения от #PROEXTOUR Ето нашия 1-ви годишен бюлетин!  519 total views,  1 views today

 519 total views,  1 views today

Доставка на интерактивен робот за нуждите и целите на специализиран Черноморски център

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по […]

 519 total views,  1 views today

ФЕСТИВАЛ НА ХЛЯБА- В РАЙОН САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ

As a part of PROEXTOUR, Georgian Arts and Culture Center (GACC) participated in BREAD FESTIVAL on October 23, 2021

 88 total views

Избор на изпълнител за доставка на компютърно и електронно оборудване и интерактивен робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител […]

 557 total views,  1 views today

Повече за Националното събитие в Гърция

Онлайн събитие „Предизвикателства и перспективи за развитието на културно-историческия туризъм, основан на преживяванията“

 105 total views

национална конференция в Армения

Участници от България , Гърция , Армения и Грузия анализират и дискутират перспективите, предизвикателствата и визията за развитие на преживенческия туризъм в страните от Черноморския регион.

 100 total views

национална конференция за повишаване на осведомеността в гърция

Изследователската група City_Space_Flux AUTh организира онлайн национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция.

 106 total views

PRO EXTOUR продължава!

Нашите изследователи дентифицират дейности и събития с уникално наследство и култура, дейности и събития в Черноморския басейн …

 110 total views

Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване за партньор АКИГ

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“  в качеството си на партньор по проект PRO EXTOUR ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  Постановление на Министерски съвет 160 с предмет: „Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по […]

 593 total views,  1 views today

ВИРТУАЛНИТЕ СЕМИНАРИ ПРОДЪЛЖАВАТ

С помощта на съвременните дигитални инструменти нашият екип успя да завърши обширно проучване на специфичните нужди за развитието на културно-историческия туризъм в страните от Черноморския басейн. Обсъдихме с нашите съмишленици не само трудностите, породени от пандемията, но и пътищата за възстановяне.  676 total views,  1 views today

 676 total views,  1 views today

ПАРТНЬОРИ ОБСЪЖДАТ ЗАЕДНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Изследването на туризма, основан на преживяванията, по време на пандемия и ограничителни мерки не е лесна задача. Изследователите на PRO EXTOUR се свързаха с много представители на заинтересованите страни, за да проучат мнението им не само за проблемите, но и за възможностите за развитие въпреки кризата. […]

 700 total views,  4 views today

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА PRO EXTOUR

Туризмът и пътуванията се промениха драстично след 2020 г. и ние обърнахме към основните заинтересовани страни в сектора, за да проучим новите тенденции.На тази основа разработваме: регионален доклад за оценка на нуждите и план за действие за насърчаване на културно-историческия туризъм в Черноморския басейн, бизнес модели […]

 703 total views,  1 views today

Подемаме още една нова инициатива – PRO EXTOUR!

PRO EXTOUR означава „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. Голямо предизвикателство е да се занимаваме с тази тема днес и всички партньори по проекта имаме да споделим много нестандартни идеи в това отношение. Работата ни започна с изследване на […]

 811 total views,  1 views today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on