Image Alt

Последни новини

Съвместен менторски уебинар

Съвместният менторски уебинар се проведе на 12.01.2023 г., за да представи методологиите за обучение и учебните програми на съвместните предприемачески лагери

 86 total views,  1 views today

Доставка на видео конферентна система

На основание чл.49 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление на Министерски съвет 160, АСОЦИАЦИЯ КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО в качеството си на партньор по проект BSB-1145 PRO-EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно – историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира по СОП […]

 640 total views,  4 views today

Доставка на видео проектор

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на видео проектор за нуждите […]

 502 total views,  4 views today

Черноморският хъбът за преживенчески туризъм в Тбилиси

Черноморският хъбът за преживенчески туризъм в Тбилиси продължава приложните си изследвания и експерименти с докторанти

 78 total views,  1 views today

Международно изложение за преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в черноморския басейн

Международното изложение имаше за цел да представи различни начинания в областта на преживенческия туризъм от Черноморския регион, но също така и различни обекти, дейности и събития, представящи местното историческо наследство и култура.

 86 total views,  1 views today

Черноморският хъб за преживенчески туризъм

Черноморският хъб за преживенчески туризъм към Висшето училище по мениджмънт организира учебно пътуване

 62 total views,  2 views today

Последна работна среща на екипа на проект ПРО ЕКСТУР

Екипът за организация и управление на проекта на проект ПРО ЕКСТУР се събра в Солун на 20-21 октомври 2022 г. за последната си присъствена среща.

 70 total views,  2 views today

Заключителна конференция за разпространение на резултатите в Тбилиси, Грузия

На 16 октомври 2022 г. се проведе заключителната конференция за разпространение на резултатите от проекта ПРО ЕКСТУР „Насърчаване на преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в Черноморския басейн“.

 74 total views,  2 views today

Екипът на проект ПРО ЕКСТУР посрещна нов член! Хуманоидният робот ПРОФИ!

Името му беше избрано след публичен конкурс за идеи и анонимно гласуване, организирани от Висшето училище по мениджмънт.

 79 total views,  2 views today

Съвместен предприемачески лагер в Ереван, Армения

Маратонът от предприемачески лагери ПРО ЕКСТУР приключи в Армения!

 68 total views,  2 views today

Съвместен предприемачески лагер във Варна, България

Българският черноморски хъб за преживенчески туризъм бе домакин на съвместния предприемачески лагер във Варна между 3 и 5 август 2022 г.

 70 total views,  2 views today

Международна конференция „Цифрови технологии за преживенчески туризъм“

Международната конференция събра изследователи, експерти, професионалисти, предприемачи и представители на културни институции от Армения, Грузия, Гърция и България на 28 юли 2022 г. в град Варна.

 73 total views,  3 views today

Съвместен предприемачески лагер в Тбилиси, Грузия

На 21, 22 и 23 юли 2022 г. в Тбилиси се проведе съвместен предприемачески лагер за преживенчески туризъм, организиран от Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Грузия.

 67 total views,  3 views today

PROEXTOUR създава преживявания както чрез учене и работа!

На 18-19 юли 2022 г. проведохме първата присъствена лична на екипа за организация и управление на проекта в Тбилиси, Грузия.

 60 total views,  2 views today

Съвместен предприемачески лагер в Солун, Гърция

В рамките на проект ПРО ЕКСТУР Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция и Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ организираха на 6-7-8 юли 2022 г. международен предприемачески лагер „Преживявания в Централна Македония“ .

 67 total views,  2 views today

Доставка на мобилен хуманоиден робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на мобилен хуманоиден […]

 924 total views,  7 views today

списание „Tourism and Hospitality science“

Настоящият брой на списание „Tourism and Hospitality science“ излезе с корица на наскоро публикувана статия „Брандиране дестинации чрез преживенчески туризъм: Проучване на характеристиките на продукта и индустрията на преживяванията в два гръцки региона“

 71 total views,  2 views today

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Армения

Събитието се проведе на 22.06.2022 г. в Ереванския държавен университет с цел да се представят резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в Армения.

 66 total views,  2 views today

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция

Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ и Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция организираха публично представяне на пилотния проект за преживенчески туризъм, озаглавен „Трамвайни истории“, на 28.05.2022 г.

 65 total views,  2 views today

Публично представяне на пилотни демонстрационни проекти на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Грузия

Публичното представяне в Грузия беше включено в програмата на националния фестивал ETHNOFEST в Тбилиси на 27.05.2022 г.

 64 total views,  2 views today

Млади предприемачи представиха резултатите от пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт.

 205 total views,  2 views today

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в България

Домакин на публичното представяне на 12.04.2022 г. бе Висше училище по мениджмънт в град Варна. То имаше за цел да представи резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в България…

 73 total views,  2 views today

Услуги по организация и логистика на събития

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Услуги по организация и […]

 765 total views,  4 views today

Продължава пилотното обучение в Черноморския хъб за преживенчески туризъм

С началото на новата 2022 година по проект PRO EXTOUR, започна пилотното обучение в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, който е изграден в рамките на инициативата.

 179 total views,  1 views today

Весели празници

Вчера екипът на PRO EXTOUR се срещна за последен път през 2021 г. – щастлив и доволен от тазгодишните постижения. Новите задачи за 2022 г. са насрочени и предстоят нови предизвикателства! Весели празници и следвайте #PROEXTOUR!  754 total views,  7 views today

 754 total views,  7 views today

Първо издание на бюлетина по PRO EXTOUR

Поглеждайки назад към поредната предизвикателна година, ние сме щастливи да споделим накратко нашите постижения от #PROEXTOUR Ето нашия 1-ви годишен бюлетин!  895 total views,  7 views today

 895 total views,  7 views today

Доставка на интерактивен робот за нуждите и целите на специализиран Черноморски център

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по […]

 940 total views,  7 views today

ФЕСТИВАЛ НА ХЛЯБА- В РАЙОН САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ

As a part of PROEXTOUR, Georgian Arts and Culture Center (GACC) participated in BREAD FESTIVAL on October 23, 2021

 184 total views,  1 views today

Избор на изпълнител за доставка на компютърно и електронно оборудване и интерактивен робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител […]

 906 total views,  1 views today

Повече за Националното събитие в Гърция

Онлайн събитие „Предизвикателства и перспективи за развитието на културно-историческия туризъм, основан на преживяванията“

 182 total views,  1 views today

национална конференция в Армения

Участници от България , Гърция , Армения и Грузия анализират и дискутират перспективите, предизвикателствата и визията за развитие на преживенческия туризъм в страните от Черноморския регион.

 177 total views,  3 views today

национална конференция за повишаване на осведомеността в гърция

Изследователската група City_Space_Flux AUTh организира онлайн национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция.

 186 total views,  1 views today

PRO EXTOUR продължава!

Нашите изследователи дентифицират дейности и събития с уникално наследство и култура, дейности и събития в Черноморския басейн …

 186 total views

Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване за партньор АКИГ

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“  в качеството си на партньор по проект PRO EXTOUR ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  Постановление на Министерски съвет 160 с предмет: „Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по […]

 939 total views,  1 views today

ВИРТУАЛНИТЕ СЕМИНАРИ ПРОДЪЛЖАВАТ

С помощта на съвременните дигитални инструменти нашият екип успя да завърши обширно проучване на специфичните нужди за развитието на културно-историческия туризъм в страните от Черноморския басейн. Обсъдихме с нашите съмишленици не само трудностите, породени от пандемията, но и пътищата за възстановяне.  1,046 total views,  1 views today

 1,046 total views,  1 views today

ПАРТНЬОРИ ОБСЪЖДАТ ЗАЕДНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Изследването на туризма, основан на преживяванията, по време на пандемия и ограничителни мерки не е лесна задача. Изследователите на PRO EXTOUR се свързаха с много представители на заинтересованите страни, за да проучат мнението им не само за проблемите, но и за възможностите за развитие въпреки кризата. […]

 1,070 total views,  1 views today

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА PRO EXTOUR

Туризмът и пътуванията се промениха драстично след 2020 г. и ние обърнахме към основните заинтересовани страни в сектора, за да проучим новите тенденции.На тази основа разработваме: регионален доклад за оценка на нуждите и план за действие за насърчаване на културно-историческия туризъм в Черноморския басейн, бизнес модели […]

 1,118 total views,  1 views today

Подемаме още една нова инициатива – PRO EXTOUR!

PRO EXTOUR означава „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. Голямо предизвикателство е да се занимаваме с тази тема днес и всички партньори по проекта имаме да споделим много нестандартни идеи в това отношение. Работата ни започна с изследване на […]

 1,235 total views,  4 views today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on