Image Alt

Последни новини

Съвместен менторски уебинар

Съвместният менторски уебинар се проведе на 12.01.2023 г., за да представи методологиите за обучение и учебните програми на съвместните предприемачески лагери

Loading

Доставка на видео конферентна система

На основание чл.49 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление на Министерски съвет 160, АСОЦИАЦИЯ КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО в качеството си на партньор по проект BSB-1145 PRO-EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно – историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира по СОП […]

Loading

Доставка на видео проектор

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на видео проектор за нуждите […]

Loading

Черноморският хъбът за преживенчески туризъм в Тбилиси

Черноморският хъбът за преживенчески туризъм в Тбилиси продължава приложните си изследвания и експерименти с докторанти

Loading

Международно изложение за преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в черноморския басейн

Международното изложение имаше за цел да представи различни начинания в областта на преживенческия туризъм от Черноморския регион, но също така и различни обекти, дейности и събития, представящи местното историческо наследство и култура.

Loading

Черноморският хъб за преживенчески туризъм

Черноморският хъб за преживенчески туризъм към Висшето училище по мениджмънт организира учебно пътуване

Loading

Последна работна среща на екипа на проект ПРО ЕКСТУР

Екипът за организация и управление на проекта на проект ПРО ЕКСТУР се събра в Солун на 20-21 октомври 2022 г. за последната си присъствена среща.

Loading

Заключителна конференция за разпространение на резултатите в Тбилиси, Грузия

На 16 октомври 2022 г. се проведе заключителната конференция за разпространение на резултатите от проекта ПРО ЕКСТУР „Насърчаване на преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в Черноморския басейн“.

Loading

Екипът на проект ПРО ЕКСТУР посрещна нов член! Хуманоидният робот ПРОФИ!

Името му беше избрано след публичен конкурс за идеи и анонимно гласуване, организирани от Висшето училище по мениджмънт.

Loading

Съвместен предприемачески лагер в Ереван, Армения

Маратонът от предприемачески лагери ПРО ЕКСТУР приключи в Армения!

Loading

Съвместен предприемачески лагер във Варна, България

Българският черноморски хъб за преживенчески туризъм бе домакин на съвместния предприемачески лагер във Варна между 3 и 5 август 2022 г.

Loading

Международна конференция „Цифрови технологии за преживенчески туризъм“

Международната конференция събра изследователи, експерти, професионалисти, предприемачи и представители на културни институции от Армения, Грузия, Гърция и България на 28 юли 2022 г. в град Варна.

Loading

Съвместен предприемачески лагер в Тбилиси, Грузия

На 21, 22 и 23 юли 2022 г. в Тбилиси се проведе съвместен предприемачески лагер за преживенчески туризъм, организиран от Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Грузия.

Loading

PROEXTOUR създава преживявания както чрез учене и работа!

На 18-19 юли 2022 г. проведохме първата присъствена лична на екипа за организация и управление на проекта в Тбилиси, Грузия.

Loading

Съвместен предприемачески лагер в Солун, Гърция

В рамките на проект ПРО ЕКСТУР Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция и Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ организираха на 6-7-8 юли 2022 г. международен предприемачески лагер „Преживявания в Централна Македония“ .

Loading

Доставка на мобилен хуманоиден робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на мобилен хуманоиден […]

Loading

списание „Tourism and Hospitality science“

Настоящият брой на списание „Tourism and Hospitality science“ излезе с корица на наскоро публикувана статия „Брандиране дестинации чрез преживенчески туризъм: Проучване на характеристиките на продукта и индустрията на преживяванията в два гръцки региона“

Loading

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Армения

Събитието се проведе на 22.06.2022 г. в Ереванския държавен университет с цел да се представят резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в Армения.

Loading

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция

Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ и Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция организираха публично представяне на пилотния проект за преживенчески туризъм, озаглавен „Трамвайни истории“, на 28.05.2022 г.

Loading

Публично представяне на пилотни демонстрационни проекти на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Грузия

Публичното представяне в Грузия беше включено в програмата на националния фестивал ETHNOFEST в Тбилиси на 27.05.2022 г.

Loading

Млади предприемачи представиха резултатите от пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт.

Loading

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в България

Домакин на публичното представяне на 12.04.2022 г. бе Висше училище по мениджмънт в град Варна. То имаше за цел да представи резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в България…

Loading

Услуги по организация и логистика на събития

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Услуги по организация и […]

Loading

Продължава пилотното обучение в Черноморския хъб за преживенчески туризъм

С началото на новата 2022 година по проект PRO EXTOUR, започна пилотното обучение в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, който е изграден в рамките на инициативата.

Loading

Весели празници

Вчера екипът на PRO EXTOUR се срещна за последен път през 2021 г. – щастлив и доволен от тазгодишните постижения. Новите задачи за 2022 г. са насрочени и предстоят нови предизвикателства! Весели празници и следвайте #PROEXTOUR!

Loading

Първо издание на бюлетина по PRO EXTOUR

Поглеждайки назад към поредната предизвикателна година, ние сме щастливи да споделим накратко нашите постижения от #PROEXTOUR Ето нашия 1-ви годишен бюлетин!

Loading

Доставка на интерактивен робот за нуждите и целите на специализиран Черноморски център

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по […]

Loading

ФЕСТИВАЛ НА ХЛЯБА- В РАЙОН САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ

As a part of PROEXTOUR, Georgian Arts and Culture Center (GACC) participated in BREAD FESTIVAL on October 23, 2021

Loading

Избор на изпълнител за доставка на компютърно и електронно оборудване и интерактивен робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител […]

Loading

Повече за Националното събитие в Гърция

Онлайн събитие „Предизвикателства и перспективи за развитието на културно-историческия туризъм, основан на преживяванията“

Loading

национална конференция в Армения

Участници от България , Гърция , Армения и Грузия анализират и дискутират перспективите, предизвикателствата и визията за развитие на преживенческия туризъм в страните от Черноморския регион.

Loading

национална конференция за повишаване на осведомеността в гърция

Изследователската група City_Space_Flux AUTh организира онлайн национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция.

Loading

PRO EXTOUR продължава!

Нашите изследователи дентифицират дейности и събития с уникално наследство и култура, дейности и събития в Черноморския басейн …

Loading

Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване за партньор АКИГ

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“  в качеството си на партньор по проект PRO EXTOUR ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  Постановление на Министерски съвет 160 с предмет: „Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по […]

Loading

ВИРТУАЛНИТЕ СЕМИНАРИ ПРОДЪЛЖАВАТ

С помощта на съвременните дигитални инструменти нашият екип успя да завърши обширно проучване на специфичните нужди за развитието на културно-историческия туризъм в страните от Черноморския басейн. Обсъдихме с нашите съмишленици не само трудностите, породени от пандемията, но и пътищата за възстановяне.

Loading

ПАРТНЬОРИ ОБСЪЖДАТ ЗАЕДНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Изследването на туризма, основан на преживяванията, по време на пандемия и ограничителни мерки не е лесна задача. Изследователите на PRO EXTOUR се свързаха с много представители на заинтересованите страни, за да проучат мнението им не само за проблемите, но и за възможностите за развитие въпреки кризата. […]

Loading

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА PRO EXTOUR

Туризмът и пътуванията се промениха драстично след 2020 г. и ние обърнахме към основните заинтересовани страни в сектора, за да проучим новите тенденции.На тази основа разработваме: регионален доклад за оценка на нуждите и план за действие за насърчаване на културно-историческия туризъм в Черноморския басейн, бизнес модели […]

Loading

Подемаме още една нова инициатива – PRO EXTOUR!

PRO EXTOUR означава „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. Голямо предизвикателство е да се занимаваме с тази тема днес и всички партньори по проекта имаме да споделим много нестандартни идеи в това отношение. Работата ни започна с изследване на […]

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on