PRO EXTOUR

Սևծովյան ավազանի երկրներում ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության խթանում

PRO EXTOUR- ը նախագիծ է, որի նպատակն է խթանել փորձառական տուրիզմը՝ որպես կայուն զարգացման ուղի Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանի զբոսաշրջության բիզնեսի համար ՝ արժևորելով բնիկ ժառանգության և մշակույթի ներուժը, նորարարական լուծումներ և միջսահմանային համագործակցություն: Այն իրականացվում է ENI CBC Սևծովյան ավազանի ծրագրի աջակցությամբ՝ BSB 1145 դրամաշնորհային պայմանագրով:

Այս նախագիծը ճանաչում է փորձառական զբոսաշրջությունը՝ որպես զարգացման եզակի հնարավորություն Սևծովյան տարածաշրջանի համար:

Պատմության և մշակույթի հատվելը ապագա սերունդներին ժառանգություն է թողել Սևծովյան տարածաշրջանի անաղարտ բնությունը՝ լրացված համայնքների ավանդույթներով, ինչը մեծ հետաքրքրասիրություն է առաջացնում ուսումնասիրողի մոտ: Նման սեփականության ինտեգրումը կարող է արժեքավոր փորձ հանդիսանալ ինչպես ծառայություններ մատուցողի, այնպես էլ զբոսաշրջիկների համար: Ավելին, եթե փորձառական գործունեությունը համարժեքորեն խթանվի, կայունությունը կարմատավորվի տուրիստական հատվածում:

Մի շարք ընկերություններ և կազմակերպություններ փորձառական գործունեություն են առաջարկում Սևծովյան ավազանում, սակայն դրանք քիչ են և ավելի մեծ ուշադրության և աջակցության կարիք ունեն թե բիզնեսի, թե քաղաքականության մակարդակում: Այդ պատճառով PRO EXTOUR- ը կենտրոնանում է փորձառական զբոսաշրջության վրա՝ գործիքներ և ծառայություններ ստեղծելով այդ ոլորտում ձեռնարկատիրությանը աջակցելու նպատակով

Քանի որ պրակտիկ գործողություններն անհատականացված են և ուղղորդված են, կարիք կա ավելի շատ ձեռնարկությունների / ՓՄՁ-ների՝ դրանց տարածք տրամադրելու, ինչը հնարավորություն է ձեռնարկատիրությունների համար և ելք երիտասարդների գործազրկությունից հատկապես ոչ քաղաքաշինական հատվածներում:

Փորձառական զբոսաշրջությունը խորապես
արմատավորված է մշակույթի յուրաքանչյուր հատվածում արկածախնդրության, գիտելիքների և արվեստի որոնման մեջ:

Travel
Blur of people and environment at weekend market background
backpacker-friends-forest

Վերջին նորություններ

Միջոցառումներ

Գործընկերներ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on