Image Alt

Събития

Млади предприемачи представиха резултатите от пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт.

 116 total views

Продължава пилотното обучение в Черноморския хъб за преживенчески туризъм

С началото на новата 2022 година по проект PRO EXTOUR, започна пилотното обучение в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, който е изграден в рамките на инициативата.

 97 total views

Повече за Националното събитие в Гърция

Онлайн събитие „Предизвикателства и перспективи за развитието на културно-историческия туризъм, основан на преживяванията“

 105 total views

национална конференция в Армения

Участници от България , Гърция , Армения и Грузия анализират и дискутират перспективите, предизвикателствата и визията за развитие на преживенческия туризъм в страните от Черноморския регион.

 100 total views

национална конференция за повишаване на осведомеността в гърция

Изследователската група City_Space_Flux AUTh организира онлайн национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция.

 106 total views

На 7 юли 2021 г. Грузинският център за изкуства и култура проведе национално събитие за повишаване на осведомеността във Фабрика, Тбилиси

Целта на това събитие беше да представи PRO EXTOUR и туризма, основан на преживяванията, пред по-широка аудитория…..

 149 total views

Работна среща на фокус групата за PRO EXTOUR в Гърция

Изследователското звено CITY_SPACE_FLUX на Солунския университет „Аристотел“ организира на 30 юни 2021 г. онлайн семинар, озаглавен „Преживенческият туризъм, основан…..

 131 total views

Фокус група за обсъждане на резултатите от изследванията на PRO EXTOUR в Армения

На 11 юни 2021 г. Ереванският държавен университет беше домакин на национална групова дискусия в Армения.

 136 total views

Национално събитие за повишаване на осведомеността в България

Националното събитие за повишаване на осведомеността за проект PRO EXTOUR в България се организира от Асоциацията за кулинарни изкуства …………………..

 133 total views

Фокус група за обсъждане на резултатите от изследванията на PRO EXTOUR в България

Докладът за оценка на регионалните нужди и планът за действие бяха представени и обсъдени с местните заинтересовани страни във фокус група…….

 126 total views

Обсъждане концепцията на проекта в Грузия

На 23 април 2021 г. Грузинският център за изкуства и култура (GACC) проведе събитие за представяне на проект PRO EXTOUR и……..

 119 total views,  1 views today

Национално събитие за повишаване на осведомеността в Армения

Първото национално събитие за повишаване на осведомеността по проект PRO EXTOUR се проведе онлайн….

 116 total views

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on