Image Alt

Събития

Съвместен менторски уебинар

Съвместният менторски уебинар се проведе на 12.01.2023 г., за да представи методологиите за обучение и учебните програми на съвместните предприемачески лагери

Loading

Международно изложение за преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в черноморския басейн

Международното изложение имаше за цел да представи различни начинания в областта на преживенческия туризъм от Черноморския регион, но също така и различни обекти, дейности и събития, представящи местното историческо наследство и култура.

Loading

Заключителна конференция за разпространение на резултатите в Тбилиси, Грузия

На 16 октомври 2022 г. се проведе заключителната конференция за разпространение на резултатите от проекта ПРО ЕКСТУР „Насърчаване на преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в Черноморския басейн“.

Loading

Съвместен предприемачески лагер в Ереван, Армения

Маратонът от предприемачески лагери ПРО ЕКСТУР приключи в Армения!

Loading

Съвместен предприемачески лагер във Варна, България

Българският черноморски хъб за преживенчески туризъм бе домакин на съвместния предприемачески лагер във Варна между 3 и 5 август 2022 г.

Loading

Международна конференция „Цифрови технологии за преживенчески туризъм“

Международната конференция събра изследователи, експерти, професионалисти, предприемачи и представители на културни институции от Армения, Грузия, Гърция и България на 28 юли 2022 г. в град Варна.

Loading

Съвместен предприемачески лагер в Тбилиси, Грузия

На 21, 22 и 23 юли 2022 г. в Тбилиси се проведе съвместен предприемачески лагер за преживенчески туризъм, организиран от Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Грузия.

Loading

Съвместен предприемачески лагер в Солун, Гърция

В рамките на проект ПРО ЕКСТУР Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция и Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ организираха на 6-7-8 юли 2022 г. международен предприемачески лагер „Преживявания в Централна Македония“ .

Loading

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Армения

Събитието се проведе на 22.06.2022 г. в Ереванския държавен университет с цел да се представят резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в Армения.

Loading

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция

Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ и Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция организираха публично представяне на пилотния проект за преживенчески туризъм, озаглавен „Трамвайни истории“, на 28.05.2022 г.

Loading

Публично представяне на пилотни демонстрационни проекти на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Грузия

Публичното представяне в Грузия беше включено в програмата на националния фестивал ETHNOFEST в Тбилиси на 27.05.2022 г.

Loading

Млади предприемачи представиха резултатите от пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт.

Loading

Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в България

Домакин на публичното представяне на 12.04.2022 г. бе Висше училище по мениджмънт в град Варна. То имаше за цел да представи резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в България…

Loading

Продължава пилотното обучение в Черноморския хъб за преживенчески туризъм

С началото на новата 2022 година по проект PRO EXTOUR, започна пилотното обучение в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, който е изграден в рамките на инициативата.

Loading

Повече за Националното събитие в Гърция

Онлайн събитие „Предизвикателства и перспективи за развитието на културно-историческия туризъм, основан на преживяванията“

Loading

национална конференция в Армения

Участници от България , Гърция , Армения и Грузия анализират и дискутират перспективите, предизвикателствата и визията за развитие на преживенческия туризъм в страните от Черноморския регион.

Loading

национална конференция за повишаване на осведомеността в гърция

Изследователската група City_Space_Flux AUTh организира онлайн национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция.

Loading

На 7 юли 2021 г. Грузинският център за изкуства и култура проведе национално събитие за повишаване на осведомеността във Фабрика, Тбилиси

Целта на това събитие беше да представи PRO EXTOUR и туризма, основан на преживяванията, пред по-широка аудитория…..

Loading

Работна среща на фокус групата за PRO EXTOUR в Гърция

Изследователското звено CITY_SPACE_FLUX на Солунския университет „Аристотел“ организира на 30 юни 2021 г. онлайн семинар, озаглавен „Преживенческият туризъм, основан…..

Loading

Фокус група за обсъждане на резултатите от изследванията на PRO EXTOUR в Армения

На 11 юни 2021 г. Ереванският държавен университет беше домакин на национална групова дискусия в Армения.

Loading

Национално събитие за повишаване на осведомеността в България

Националното събитие за повишаване на осведомеността за проект PRO EXTOUR в България се организира от Асоциацията за кулинарни изкуства …………………..

Loading

Фокус група за обсъждане на резултатите от изследванията на PRO EXTOUR в България

Докладът за оценка на регионалните нужди и планът за действие бяха представени и обсъдени с местните заинтересовани страни във фокус група…….

Loading

Обсъждане концепцията на проекта в Грузия

На 23 април 2021 г. Грузинският център за изкуства и култура (GACC) проведе събитие за представяне на проект PRO EXTOUR и……..

Loading

Национално събитие за повишаване на осведомеността в Армения

Първото национално събитие за повишаване на осведомеността по проект PRO EXTOUR се проведе онлайн….

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on