Работен пакет 1: Поставяне на стратегически цели за туризъм, основан на преживяванията, с фокус върху културно-историческото наследство в Черноморския басейн

Тази група от дейности е свързана с изследването и идентифицирането на потенциала на страните в региона да:

  • предлагат автентичния преживявания и въз основа на тяхното наследство и култури
  • си сътрудничат в опазването и валоризирането на културно-историческото наследство
  • развиват бизнес начинания в областта на преживенческия туризъм
  • осигурят на регулаторна среда, която благоприятства развитието и въвеждането на пазара на нови услуги и продукти.

Работен пакет 2: Идентифициране на ресурси за туризъм, основан на преживяванията, с фокус върху културно-историческото наследство в Черноморския басейн

Тази група дейности води до създаването на онлайн хранилище за ресурси и инструменти, които могат да бъдат използвани при създаването на трансгранични дейности за туризъм, основан на преживяванията, с фокус върху културно-историческото наследство, Хранилището ще предоставя не само обща информация за сайтове, събития и интересни маршрути , но и резултати от изследвания, обучения за професионалисти, възможности за финансиране и готови решения/модели на услуги за туроператори, които могат лесно да бъдат трансформирани в реални туристически продукти.

Работен пакет 3: Създаване на черноморски хъбове за туризъм, основан на преживяванията

Тази група дейности предвижда създаването на отворени лаборатории в партньорските организации – черноморски хъбове, които ще насърчават съвместно развитието на туризъм, основан на преживяванията. Отворените лаборатории по дефиниция предвиждат изпълнението на дейности, в които всички заинтересовани страни могат да си сътрудничат заедно с изследователите.

ТУРИЗМЪТ, ОСНОВАН НА НАСЛЕДСТВОТО И КУЛТУРАТА, СЕ ЦЕНИ ВИСОКО ОТ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ

Културният преживенчески туризъм дава отлични перспективи за развитие на нови дестинации. Освен това, той е много популярен сред туристите, които иска да опознаят местните традиции, изкуства и пространства.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on