PRO EXTOUR продължава!

Нашите изследователи дентифицират дейности и събития с уникално наследство и култура, дейности и събития в Черноморския басейн, които ще станат част от нашето онлайн хранилище за преживенчески туризъм.

🎯Също така, нашата международна бизнес конференция за преживенчески туризъм се провежда в Ереван на 1 октомври 2021 г. в хибриден, присъствен и онлайн режим.

Последвайте #PROEXTOUR!

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on