Продължава пилотното обучение в Черноморския хъб за преживенчески туризъм

С началото на новата 2022 година по проект PRO EXTOUR, започна пилотното обучение в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, който е изграден в рамките на инициативата. Основната му тема е разработването и представянето на туристически продукт или услуга, с фокус върху културното и историческото наследство. Като цяло програмата на курса включва поредица от срещи на обучаемите с експертите от Хъба, разработване на екипен проект, както и посещение на подобни действащи обекти.

В първата си сесия за годината, обучаемите говориха за туризма основан на преживяванията, като цяло и обсъдиха, какви са емоциите, които той предизвиква. Те също се опитаха да определят, каква добавена стойност ни дава едно такова преживяване. Не на последно място, всеки от участниците сподели интересна история от свое пътуване, като по този начин всички се разходиха, макар и мислено, до различни дестинации по света и у нас. Разказите послужиха за по нататъшна дискусия, относно това, как трябва и не трябва да се прави преживенчески туризъм.

В следващите няколко сесии, обучаемите в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“, обсъждаха същността на предприемаческата дейност, продуктовите иновации и емоциите, които привличат един турист. Постепенно участниците започнаха да оформят своите идеи, с което дойде моментът те да се запознаят и с основните методи за предприемачески анализ. През изминалата седмица, обучаемите и техният лектор проф. Димитрина Каменова си поговориха за качеството „будност“, което развива умения за търсене и „виждане“ на новото. По време на тази лекция те разбраха, как да откриват, определят и управляват иновациите, и как сами да предлагат своите услуги и продукти по нов, интересен и привлекателен начин. В последната си сесия до момента, участниците в обучението заедно с доц. Преслав Пеев, си поговориха за културното наследство. В рамките на лекцията, обърнаха внимание и на това, че то може да бъде не само материално, а и нематериално.

Обучението в „Черноморския хъб за преживенчески туризъм“ продължава с пълна сила.

Продължавайте да ни следите за повече информация, както на сайта на проекта – proextour.eu, така и на Фейсбук страницата на Хъба.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on