Image Alt

Събития

Международното изложение имаше за цел да представи различни начинания в областта на преживенческия туризъм от Черноморския регион, но също така и различни обекти, дейности и събития, представящи местното историческо наследство и култура.

На 16 октомври 2022 г. се проведе заключителната конференция за разпространение на резултатите от проекта ПРО ЕКСТУР "Насърчаване на преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в Черноморския басейн".

Международната конференция събра изследователи, експерти, професионалисти, предприемачи и представители на културни институции от Армения, Грузия, Гърция и България на 28 юли 2022 г. в град Варна.

В рамките на проект ПРО ЕКСТУР Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция и Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет "Аристотел" организираха на 6-7-8 юли 2022 г. международен предприемачески лагер "Преживявания в Централна Македония" .

Събитието се проведе на 22.06.2022 г. в Ереванския държавен университет с цел да се представят резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в Армения.

Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет "Аристотел" и Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция организираха публично представяне на пилотния проект за преживенчески туризъм, озаглавен "Трамвайни истории", на 28.05.2022 г.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on