Image Alt

Author: proexadmin

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 - 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 - 2020 ОБЯВЯВА  Процедура за избор на изпълнител с публична

Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство"  в качеството си на партньор по проект PRO EXTOUR ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  Постановление на Министерски съвет 160 с предмет: "Доставка на ИТ, офис и друго оборудване за обособяване на специализиран Черноморски център по проект BSB-1145

С помощта на съвременните дигитални инструменти нашият екип успя да завърши обширно проучване на специфичните нужди за развитието на културно-историческия туризъм в страните от Черноморския басейн. Обсъдихме с нашите съмишленици не само трудностите, породени от пандемията, но и пътищата за възстановяне.

Изследването на туризма, основан на преживяванията, по време на пандемия и ограничителни мерки не е лесна задача. Изследователите на PRO EXTOUR се свързаха с много представители на заинтересованите страни, за да проучат мнението им не само за проблемите, но и за възможностите за развитие въпреки кризата. Нещо повече,

Туризмът и пътуванията се промениха драстично след 2020 г. и ние обърнахме към основните заинтересовани страни в сектора, за да проучим новите тенденции.На тази основа разработваме: регионален доклад за оценка на нуждите и план за действие за насърчаване на културно-историческия туризъм в Черноморския басейн,бизнес модели и модели

PRO EXTOUR означава „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. Голямо предизвикателство е да се занимаваме с тази тема днес и всички партньори по проекта имаме да споделим много нестандартни идеи в това отношение. Работата ни започна с изследване на състоянието

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on