Image Alt

ноември 2022

Международното изложение имаше за цел да представи различни начинания в областта на преживенческия туризъм от Черноморския регион, но също така и различни обекти, дейности и събития, представящи местното историческо наследство и култура.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on