Image Alt

Грузински център за изкуство и култура (ГЦИК)

ГЦИК е една от водещите НПО в Грузия с 20-годишен оперативен опит, който от 2016г. е . официален представител на пан-европейската федерация за културно наследство “Europa Nostra” в Грузия. Мисията на организацията е опазване, развитие, популяризиране и устойчиво използване на грузинската култура и културно наследство; подкрепа за развитие на културните индустрии и културния туризъм; укрепване на икономическата жизнеспособност на културните институции, предприятия и индивидуални предприемачи чрез изграждане на капацитет, развитие на пазара, свързване с туристическата индустрия, повишаване на осведомеността на местно и международно ниво; насърчаване на международните отношения и културния обмен; образователни и галерийни / изложбени дейности. ГЦИК разработва планове за управление на културни обекти, подпомага създаването на културни квартали и използването на материалното и нематериалното наследство за създаване на нови туристически продукти, които да осигурят икономическа жизнеспособност на културата.

logo-gacc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on