Image Alt

Վրացական արվեստի և մշակույթի կենտրոն

Վրացական արվեստի և մշակույթի կենտրոնը (ՎԱՄԿ) ավելի քան 20 տարվա փորձ ունեցող Վրաստանի առաջատար հասարակական կազմակերպություն է: 2016թ.-ին այն դարձել է Վրաստան-ում Europa Nostra-ի (մեր Եվրոպան) պաշտոնական ներկայացուցիչը: Կազմակերպության առաքելությունն է վրացական մշակույթի և մշակութային ժառանգության պահպանումը, զարգացումը, խթանումը և կայուն օգտագործումը, աջակցությունը մշակութային արդյունաբերության զարգացմանը, այդ թվում նաև մշակութային զբոսաշրջությանը, մշակութային հաստատությունների, մշակույթի ոլորտում գործող ՓՄՁ-ների և անհատների տնտեսական կենսունակության ամրապնդումը՝ կարողությունների և շուկայի զարգացման միջոցով, կապ ապահովել զբոսաշրջության ոլորտի հետ, տեղական և միջազգային իրազեկության բարձրացումը, միջազգային հարաբերությունների և մշակութային փոխանակման խթանումը, կրթական և ցուցահանդեսային միջոցառումների իրականացումը: ՎԱՄԿ-ն աշխատում է մշակութային կայքերի կառավարման ծրագրերի զարգացման ուղղությամբ, մշակութային տարածքների ստեղծման, նյութական և ոչ նյութական ժառանգության օգտագործուման մատուցումը որպես զբոսաշրջության ոլորտի նոր առաջարկների աղբյուր, այդ կերպ ապահովելով մշակույթի տնտեսական կենսունակությունը:

logo-gacc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on