национална конференция за повишаване на осведомеността в гърция

Изследователската група City_Space_Flux AUTh организира онлайн национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция, озаглавено „Предизвикателства и перспективи за развитието на основан на наследство и култура туризъм на преживяванията“ в четвъртък, 30 септември , 2021 г., 10:00-13:00 ч., в рамките на европейския изследователски проект PRO EXTOUR.

Целта на събитието е да повиши осведомеността и да развие публичен дебат между публични и частни органи и компании, академични среди и политици, относно потенциала за развитие и възможностите, предлагани от насърчаването и засилването на преживенческия туризъм в Гърция.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on