На 7 юли 2021 г. Грузинският център за изкуства и култура проведе национално събитие за повишаване на осведомеността във Фабрика, Тбилиси

Целта на това събитие беше да представи PRO EXTOUR и туризма, основан на преживяванията, пред по-широка аудитория. Състоя се и дискусия за текущите тенденции, предизвикателства и бъдещото развитие на преживенческия туризъм в Грузия.
Събитието се проведе в хибриден формат – участниците бяха поканени да присъстват както лично, така и онлайн.

За повече информация: https://www.facebook.com/GACC.gaccgeorgia.org/photos/pcb.10161252930264126/10161252922379126/
TV link: https://www.facebook.com/GACC.gaccgeorgia.org/videos/950170959100267

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on