Image Alt

Еревански държавен университет (ЕДУ)

Основан през 1919 г., ЕДУ е първият арменски университет и е класиран сред най-добрите висши учебни заведения в Южен Кавказ. ЕДУ се стреми да предоставя висококачествено образование и да стимулира научните изследвания чрез иновативни проекти и политики. Той е лидер на университетските образователни реформи в Армения, включително на реформи в администрацията, управлението и разработването на учебни програми, като въведе система за управление на качеството, сравнима със стандартите на ENQA. Интернационализацията е важен приоритет за ЕДУ в области като предлагане на съвместни степени (двойни дипломи), академичен обмен и научно сътрудничество.

В ЕДУ се предлагат около 60 различни бакалавърски и 110 следдипломни програми. В момента университетът има над 17 500 студенти в 19 факултета, 2 института и клон в град Иджеван (район Тавуш, разположен в североизточната част на Армения). Учебният процес се провежда от над 1250 висококвалифицирани специалисти и експерти (сред тях 210 професори, 570 доценти, 230 асистенти и 260 преподаватели). Около 240 преподаватели имат докторска степен и повече от 40 са пълноправни членове на Националната академия на науките на Армения.

logo-ysu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on