Image Alt

Висше училище по мениджмънт (ВУМ)

ВУМ е утвърдено бизнес училище, специализирано в социалните науки, което предлага бакълавърски и магистърски програми по мениджмънт, маркетинг, администрация, туризъм, информационни изследвания и педагогика. ВУМ осигурява иновативно обучение по кулинарните изкуства, кулинология, туризъм и гостоприемство, както и бизнес информационни системи и софтуерно инженерство. Изследователските интереси на академичния състав включват също теми като образователен мениджмънт, устойчиво развитие, автоматизация на услугите, социална икономика, междукултурни изследвания, организационно поведение, лидерство и други. Програми за придобиване на двойни дипломи се въведени въз основа на стратегически партньорства и акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация в България и от Британския съвет за акредитация.

ВУМ дава приоритет на интердисциплинарното образование и научни изследвания, като допринася за постигане на интелигентна социализация на регионално и национално ниво. Академичната и студентска общност на ВУМ включва представители на над 50 националности и страни по света.

logo-vum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on