Image Alt

Асоциация “Кулинарни изкуства и гостоприемство” (АКИГ)

АКИГ е регионален секторен клъстер в Североизточна България с над 30 членове. Тя е създадена през 2011 г. със седалище в в град Добрич.

Основната цел на организацията е да подпомага развитието на конкурентноспособни туристически продукти с добавена стойност в съответния регион и да изгражда устойчиви и силни връзки между образованието и бизнеса в подкрепа на регионалното икономическо развитие и социалната интеграция. С цел да допринесе за развитието на правилните умения и за създаването на нови работни места в сектора на гостоприемството и кулинарията, клъстерът насърчава иновациите, като улеснява връзките за трансфер на знания между обучителни институции, бизнес-организации и субекти на междусекторно и над-секторно ниво.

АКИГ подкрепя икономическото развитие на североизточния регион чрез организиране на обучения, трансфер на експертни знания и ноу-хау, насърчаване на иновации и диверсификация на продуктите в областта на туризма и кулинарните изкуства, насърчаване на използването на модерни технологии, социални медии и ИТ ресурси , популяризиране и въвеждане на международни и национални стандарти за качество и др.

logo-caha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on