Image Alt

Խոհարարական արվեստ և հյուրընկալություն» ասոցիացիա

«Խոհարարական արվեստ և հյուրընկալություն» ասոցիացիան իր ավելի քան 30 անդամներով Բուլղարիայի հյուսիս-արևելքի խոհարարական և հյուրընկալության ոլորտի համար կլաստեր է հանդիսանում : Այն սկսել է գործել 2011-ի վերջին և գտնվում է Բուլղարիայի Դոբրիչ քաղաքում: Կազմակերպության հիմնական նպատակն է նպաստել իր գործունեության տարածաշրջանում բարձր արժեք ունեցող ինտեգրված զբոսաշրջային ապրանքների զարգացմանը, ինչպես նաև կրթության և բիզնեսի միջև ամուր և կայուն կապերի հաստատումը` ի նպաստ տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման և սոցիալական համախմբման: Հյուրընկալության և խոհարարության ոլորտում անհրաժեշտ հմտությունների զարգացումը խթանելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար կլաստերը խթանում է նորարարությունը `դյուրացնելով գիտելիքների փոխանցման կապերը կրթական հաստատությունների և այդ ոլորտում գործող այլ առևտրային կազմակերպությունների միջև: «Խոհարարական արվեստ և հյուրընկալություն» ասոցիացիան աջակցում է տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանը` անձնակազմի համար դասընթացների կազմակերպման, փորձի փոխանակման, զբոսաշրջության և խոհարարական արվեստի բնագավառներում նորարարությունների խթանման և ապրանքների դիվերսիֆիկացման միջոցով, առաջատար տեխնոլոգիաների, սոցիալական մեդիայի և ՏՏ ռեսուրսների օգտագործման խրախուսմամբ, որակի բարձր ստանդարտների խթանմամբ և այլն:

logo-caha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on