Ομάδα δραστηριοτήτων 1: Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων για τον Βιωματικό Τουρισμό που βασίζεται στην Κληρονομιά και τον Πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάλυση των χωρών που έχουν τη δυνατότητα να:

  • προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, βασισμένες στην κληρονομιά και τον πολιτισμό τους
  • υποστηρίξουν διασυνοριακές συνεργασίες, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση και την αξιοποίηση της κληρονομιάς και του πολιτισμού
  • αναλάβουν επιχειρηματικά εγχειρήματα και πρωτοβουλίες στον τομέα του βιωματικού τουρισμού
  • παρέχουν κανονιστικά περιβάλλοντα που ευνοούν την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων στην αγορά

Ομάδα δραστηριοτήτων 2: Χαρτογράφηση Πόρων για τον Βιωματικό Τουρισμό που βασίζεται στην Κληρονομιά και τον Πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων παρέχει ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο πόρων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διασυνοριακών δραστηριοτήτων βιωματικού τουρισμού που βασίζονται στον πολιτισμό και την κληρονομιά. Το αποθετήριο θα προσφέρει γενικές πληροφορίες σχετικά με τοποθεσίες, εκδηλώσεις και διαδρομές ενδιαφέροντος, αλλά και για αποτελέσματα ερευνών, προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών, ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και έτοιμες λύσεις/μοντέλα υπηρεσιών για ταξιδιωτικούς πράκτορες που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πραγματικές υπηρεσίες στην τουριστική αγορά.

Ομάδα δραστηριοτήτων 3: Δημιουργία Κέντρων/Ανοικτών Εργαστηρίων για τον Βιωματικό Τουρισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων/Ανοικτών Εργαστηρίων στα ιδρύματα και τους οργανισμούς των εταίρων του έργου, που θα προωθήσουν από κοινού την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. Στα Κέντρα/Ανοιχτά Εργαστήρια προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων, στις οποίες οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να συνεργαστεί με τους ερευνητές.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΧΑΙΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Ο πολιτιστικός βιωματικός τουρισμός είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για ταξιδιωτικούς προορισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους ενθουσιώδεις τουρίστες που επιδιώκουν να βιώσουν τις τέχνες, την κληρονομιά και τα τοπία μιας περιοχής.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on