Международно изложение за преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в черноморския басейн

Международното изложение имаше за цел да представи различни начинания в областта на преживенческия туризъм от Черноморския регион, но също така и различни обекти, дейности и събития, представящи местното историческо наследство и култура. На 8 и 9 ноември 2022 г. всички участници се потопиха в серия уникални презентации на изкуства, занаяти, кухня, вина, музеи, майсторски класове и други дейности, които интерпретират традициите и съвременната културна Армения Грузия, Гърция и България. Дегустациите и експериментите също бяха част от програмата. Специална сесия бе посветена на публичното представянето на робота ПРОФИ и възможната роля на роботите и изкуствения интелект в сектора на услугите.

Повече информация на адрес: https://www.facebook.com/PROEXTOUR/

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on