Национално събитие за повишаване на осведомеността в България

Националното събитие за повишаване на осведомеността за проект PRO EXTOUR в България се организира от Асоциацията за кулинарни изкуства и гостоприемство и Висше училище по мениджмънт на 3 юни 2021 г. Дневният ред включи презентация на концепцията за преживенчески туризъм и нейното значение в контекста на българския черноморски регион, резултатите от кабинетните и теренните проучвания, извършени в рамките на проекта, политическите анализи и препоръки, включени в регионалния план за действие. Бяха представени примери за туристически дейности и продукти, основани на автентичното културно-историческо наследство и се обсъдиха възможности за сътрудничество между представители на бизнеса и културните институции.

За повече информация: https://www.facebook.com/PROEXTOUR

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on