Фокус група за обсъждане на резултатите от изследванията на PRO EXTOUR в България

Докладът за оценка на регионалните нужди и планът за действие бяха представени и обсъдени с местните заинтересовани страни във фокус група, организирана от Асоциацията за кулинарни изкуства и хотелиерство на 20 май 2021 г. в град Добрич. Преживенческия туризъм е свързан с конкретни места и обекти като изисква проактивност и нови решения от доставчиците на услуги. Затова участието на всички заинтересовани страни е много важно за проекта. Повече от 30 предприемачи, туристически агенти, представители на бизнес браншови организации, неправителствени организации и изследователи, коментираха резултатите от изследванията по PRO EXTOUR, нови инициативи, които се лансират от местните общности за привличане на посетители, предизвикателствата и перспективите пред туризма и гостоприемството в условията на пандемия.

За повече информация: https://www.facebook.com/PROEXTOUR

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on