Image Alt

Վերջնարդյունքներ

Կարիքների գնահատման տարածաշրջանային զեկույց փորձառական զբոսաշրջության զարգացման համար

ՏԿԳՀները բացահայտում են երկրների` ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված իրական փորձառություն առաջարկելու ներուժը, նախանշում են փորձառական գործողությունների զարգացման միջավայրն ու ռեսուրսները, ուսումնասիրում են զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկությունները, այցելուների պրոֆիլը, զբոսաշրջության առաջարկները և ձեռնարկությունները, ժառանգության և մշակույթի օգտագործումը` զբոսաշրջային գրավչություններ ստեղծելու համար, առկա ռազմավարությունները և քաղաքականությանները, ինչպես նաև գնահատում են հիմնախնդիրների հիմնական ուղղությունները և զարգացման մարտահրավերները` քաղաքականության ձևավորման և բիզնեսի մակարդակի վրա հիմնված վերականգնողական գործողությունները նախանշելու համար

Սևծովյան ավաազանի երկրներում ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջությունը խրախուսելու տարածաշրջանային գործողությունների ծրագիր
Բիզնես մոդելների գույքագրում փորձառական զբոսաշրջության համար
Փորձառական զբոսաշրջությանը նվիրված միջազգային գործարար գիտաժողով
Ժառանգության և մշակութային գործունեության և միջոցառումների պիլոտային գույքագրում
Առցանց պահոց
Փորձառական զբոսաշրջության համար թվային տեխնոլոգիաների միջազգային գիտաժողով
Փորձառական զբոսաշրջության վերաբերյալ Սևծովյան հանգույցների միջսահմանային ցանց
Սևծովյան ավազանի երկրներում Ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված փորձառու զբոսաշրջության վերաբերյալ միջազգային տոնավաճառ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on