Заключителна конференция за разпространение на резултатите в Тбилиси, Грузия

На 16 октомври 2022 г. се проведе заключителната конференция за разпространение на резултатите от проекта ПРО ЕКСТУР „Насърчаване на преживенчески туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство в Черноморския басейн“. На събитието присъстваха 30 представители на образователни, местни и регионални правителствени институции, както и на публичния и частния сектор. Конференцията се проведе в рамките на Четвъртата международна среща на върха на занаятите и дизайна в Тбилиси ETHNOFEST 2022.
Тя беше открита от Мака Двалишвили – директор на Грузинския център за изкуство и култура, а експертите и изследователите по проекта запознаха обществеността с проекта ПРО ЕКСТУР . Конференцията беше фокусирана върху три 3 теми – аспекти на устойчивостта на преживенческия туризъм в Грузия, творчески туризъм и изкуства и занаяти, туристически услуги и цифрови технологии в Грузия.

Повече информация на адрес: https://www.facebook.com/gaccteth

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on