Съвместен предприемачески лагер в Солун, Гърция

В рамките на проект ПРО ЕКСТУР Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Гърция и Изследователската група City_Space_Flux към Солунския университет „Аристотел“ организираха на 6-7-8 юли 2022 г. международен предприемачески лагер „Преживявания в Централна Македония“ . Чрез теоретични и практически семинари, уъркшопи, експериментални дейности, дегустации на храни и вина участниците се запознаха с историята, културата, обичаите, местните продукти и гастрономията на регион Централна Македония. Освен това, чрез сътрудничество и работа в мрежа, те разработиха бизнес идея, свързана с преживенческия туризъм, основан на културата и културно-историческото наследство.

Повече информация на адрес: https://www.facebook.com/BsbGrHub

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on