Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в Армения

Събитието се проведе на 22.06.2022 г. в Ереванския държавен университет с цел да се представят резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в Армения, и по-специално работата на стажантите на хъба. Акцентът беше поставен върху представянето на проектите на младите предприемачи за дейности в областта на преживенческия туризъм в Армения.

Повече информация на адрес: www.ysu.am

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on