Публично представяне на пилотния демонстрационен проект на Черноморския хъб за преживенчески туризъм в България

Домакин на публичното представяне на 12.04.2022 г. бе Висше училище по мениджмънт в град Варна. То имаше за цел да представи резултатите от дейностите по обучение и менторство, извършени от хъба за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР в България, и по-специално работата на младите предприемачи, които бяха избрани да се включат в обучението чрез открит конкурс. Фокусът беше върху идеята за културен маратон „Кария“, съчетаващ музика, култура, спорт и морски дейности в един модел на уникален туристически продукт, разработен от младите предприемачи. На събитието присъстваха представители на бизнеса, сдружения на бизнеса, организации, които подкрепят младежкото предприемачество и акселератори, община Варна, областна администрация Варна, Българската национална телевизия и други заинтересовани страни.

Повече информация на адрес: www.vum.bg

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on