ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА PRO EXTOUR

Туризмът и пътуванията се промениха драстично след 2020 г. и ние обърнахме към основните заинтересовани страни в сектора, за да проучим новите тенденции.
На тази основа разработваме:

  • регионален доклад за оценка на нуждите и план за действие за насърчаване на културно-историческия туризъм в Черноморския басейн,
  • бизнес модели и модели на дейности и събития, основани на историческото наследство и култура,
  • онлайн хранилище на ресурси и инструменти за преживенчески туризъм,
  • трансгранична мрежа от черноморски центрове за преживенчески туризъм,
  • международни конференции и изложение за дигитални технологии и туризъм, основан на опита, с фокус върху културно-историческото наследство.
    Транснационалното сътрудничество има висока добавена стойност, тъй като мобилизира капацитета на регионалните участници и води до създаването индивидуални решения, икономическа и социална жизнеспособност на предприятията в туризма и гостоприемството.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on