Обсъждане концепцията на проекта в Грузия

На 23 април 2021 г. Грузинският център за изкуства и култура (GACC) проведе събитие за представяне на проект PRO EXTOUR и обсъждане на основните концепции и терминология, свързани с преживенческия туризъм. Основната цел на срещата бе да се представи философията на проекта и да се обсъдят концепциите и терминологията за проучване и категоризиране на туризма, основан на преживяванията. Присъстваха ключови участници от туристическия сектор на Грузия.

За повече информация: https://www.facebook.com/GACC.gaccgeorgia.org/photos/a.415840234125/10161205720859126/

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on