Национално събитие за повишаване на осведомеността в Армения

Първото национално събитие за повишаване на осведомеността по проект PRO EXTOUR се проведе онлайн. То беше организиранo от Ереванския държавен университет на 16 април 2021 г. Концепцията на проекта, историята на създаването му и текущата ситуация на преживенческия туризъм бяха представени и обсъдени с нашите бенефициенти по проекта и заинтересованите страни в Армения – бизнес организации, регулаторни органи, политици, професионалисти, предприемачи в туризъм. Бяха споделени много ценни коментари и идеи.

За повече информация: https://www.facebook.com/PROEXTOUR

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on