Черноморският хъбът за преживенчески туризъм в Тбилиси

Черноморският хъбът за преживенчески туризъм в Тбилиси продължава приложните си изследвания и експерименти с докторанти от Държавния университет „Иване Джавахишвили“. На 6 декември 2022 г. екип от студенти под наставничеството на експерти от хъба проведе работна среща на фокус група за определяне на потенциала на района на Тбилиси за развитие на допълнителен туризъм и иновативни услуги. Беше проведено теренно проучване за оценка на пазара на превозни средства за отдих и възможността за интегрирането им в услуги, основани на преживяванията в Грузия.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on