Последна работна среща на екипа на проект ПРО ЕКСТУР

Екипът за организация и управление на проекта на проект ПРО ЕКСТУР се събра в Солун на 20-21 октомври 2022 г. за последната си присъствена среща. Набелязахме последните дейности преди официалното приключване на проекта и проведохме мозъчна атака относно надграждането на резултатите от проекта във времето

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on