PROEXTOUR създава преживявания както чрез учене и работа!

На 18-19 юли 2022 г. проведохме първата присъствена лична на екипа за организация и управление на проекта в Тбилиси, Грузия. Основната ни задача беше да обсъдим и планираме всички събития по проекта, които ще се проведат в Армения, България, Грузия и Гърция през лятото на 2022

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on