списание „Tourism and Hospitality science“

Настоящият брой на списание „Tourism and Hospitality science“ излезе с корица на наскоро публикувана статия „Брандиране дестинации чрез преживенчески туризъм: Проучване на характеристиките на продукта и индустрията на преживяванията в два гръцки региона“, написана от Атина Янаку, Ангелина Апостолу, Вики Биру, Апостолос Папаянакис и Атина Витополу. Статията се основава на изследванията в рамките на проекта ПРО ЕКСТУР.

Повече информация на адрес: https://www.mdpi.com/2673-5768/3/2

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on