Подемаме още една нова инициатива – PRO EXTOUR!

PRO EXTOUR означава „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. Голямо предизвикателство е да се занимаваме с тази тема днес и всички партньори по проекта имаме да споделим много нестандартни идеи в това отношение.

Работата ни започна с изследване на състоянието на преживенческия туризъм в Черноморския басейн. Интервюираме представители на бизнеса, политици, държавни служители, изследователи, организатори на събития и дейности , както и туристи, за да предложим инструменти и услуги за популяризиране на потенциала за генериране на стойност в туризма, основан на преживяванията.

Ако се интересувате от експериментален туризъм, посетете нашия блог.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on