PRO EXTOUR Իրազեկության բարձրացման ազգային միջոցառում Բուլղարիայում

2021 թ. Հունիսի 3-ին Բուլղարիայում Ազգային տեղեկատվական միջոցառումը հյուրընկալվեց Խոհարարական արվեստի և հյուրընկալության ասոցիացիայի և Վառնայի կառավարման համալսարանի կողմից: Օրակարգում ներառված էին փորձառական զբոսաշրջության հայեցակարգի ներկայացումը, դրա մեկնաբանությունը Բուլղարիայի՝ Սևծովյան տարածաշրջանի համատեքստում, ծրագրի շրջանակներում իրականացված տեսական և դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքները, քաղաքականության վերլուծությունը և առաջարկությունները տարածաշրջանային գործողությունների ծրագրում: Ցուցադրվեցին տարածաշրջանի մշակութային և պատմական ժառանգության վրա հիմնված զբոսաշրջային գործունեության և ապրանքների օրինակներ և քննարկվեցին համագործակցության հեռանկարները:

https://www.facebook.com/PROEXTOUR

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on