Εργαστήριο για τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου PRO EXTOUR στην Ελλάδα

Η Ερευνητική Μονάδα CITY_SPACE_FLUX του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στις 30 Ιουνίου 2021 ένα διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο «Βιωματικός τουρισμός βασισμένος στην κληρονομιά και τον πολιτισμό ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης. Ανάγκες, προκλήσεις, προοπτικές από τη σκοπιά των φορέων και επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «PRO-EXTOUR: Προώθηση του βιωματικού τουρισμού που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας». Στη συνάντηση συμμετείχαν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν έναν δημόσιο διάλογο για την προώθηση του βιωματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Στο εργαστήριο διερευνήθηκαν οι προκλήσεις, οι δυνατότητες και οι προοπτικές του βιωματικού τουρισμού, που αποτέλεσαν το αντικείμενο τριών σχετικών μελετών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί: Αξιολόγηση Περιφερειακών Αναγκών, Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Επίσης, μια Πανελλήνια ημερίδα ευαισθητοποίησης για τον βιωματικό τουρισμό έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα facebook: https://www.facebook.com/CitySpaceFlux

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on