მეტი NARE-ის ( ეროვნული ცნობიერების ამაღლების ღონისძიების ) შესახებ საბერძნეთში

თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის ქალაქისსივრცის კვლევითმა ჯგუფმა, 2021 წლის 30 სექტემბერს, საბერძნეთში გამართა საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ონლაინ ღონისძიება სახელად “მემკვიდრეობასა და კულტურაზე დაფუძნებული ექსპერიმენტული ტურიზმის განვითარების გამოწვევები და პერსპექტივები”. ღონისძიება მიზნად ისახავადა ცნობიერების ამაღლებასა და დებატების ხელშეწყობას საზოგადოებასა და კერძო სექტორს, კომპანიებს, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებსა და პოლიტიკოსებს შორის ცენტრალური მაკედონიისა და აღმოსავლეთ მაკედონიის და თრაკიის რეგიონებში გამოცდილებითი ტურიზმის პოპულარიზებისა და გაძლიერების შედეგად გაჩენილი განვითარების პოტენციალისა და შესაძლებლობების შესახებ. ღონისძიებაზე შესავალი სიტყვა წარმოთქვეს: თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის პრორექტორმა კვლევისა და უწყვეტი განათლების საკითხებში, სივრცითი დაგეგმარებისა და განვითარების სკოლის ხელმძღვანელმა, ცენტრალური მაკედონიის რეგიონის გუბერნატორის მოადგილემ ტურიზმის საკითხებში, აღმოსავლეთ მაკედონიისა და თრაკიის რეგიონების გუბერნატორის მოადგილემ ტურიზმის საკითხებში და თესალონიკის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ კულტურისა და ტურიზმის საკითხებში. შემდეგ, საჯარო და კერძო ორგანოებმა და კომპანიებმა წარმოადგინეს სამეცნიერო ინფორმაცია ექსპერიმენტული ტურიზმის მრავალმხრივი განზომილებების შესახებ. ღონისძიების დასასრულს, ქალაქისსივრცის კვლევითმა ჯგუფმა დამსწრეებს წარუდგინა რეგიონული საჭიროებების შეფასების ანგარიში და რეგიონული სამოქმედო გეგმა ექსპერიმენტული ტურიზმის მიმართულებით შავი ზღვის აუზის ბერძნულ რეგიონებში.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on