Թբիլիսիի փորձարարական տուրիզմի կենտրոն

Թիֆլիսի Փորձառական զբոսաշրջության Հաբ-ը շարունակում է իր կիրառական հետազոտություններն ու փորձարկումները Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանի ասպիրանտների հետ: 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ին TETH փորձագետների ղեկավարությամբ ուսանողների թիմը ֆոկուս խումբ-քննարկում անցկացրեց՝ բացահայտելու լրացուցիչ զբոսաշրջության և նորարարական ծառայությունների տարածքի զարգացման ներուժը: Ուսումնասիրություն է իրականացվել՝ գնահատելու հանգստի մեքենաների շուկան և փորձարարական ծառայություններին դրանց ինտեգրման հնարավորությունը Վրաստանում:

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on