Փորձառական զբոսաշրջության շրջանակներում համատեղ ձեռնարկատիրական ամառային դպրոցը Երևանում, Հայաստան

PRO EXTOUR նախագծի շուրջ կազմակերպվող համատեղ ձեռնարկատիրական ամառային դպրոցների շարքը ավարտվեց Երևանում, ՀՀ:

2022 թվ. օգոստոսի 29-31ը ԵՊՀ-ն հյուրընկալեց Փորձառական զբոսաշրջության համատեղ ձեռնարկատիրական ամառային դպրոցը: Հիմնական քննարկման թեմաներն էին փորձառական զբոսաշրջությունը՝ որպես կայուն զբոսաշրջության նորարարություն, փորձառական զբոսաշրջության արտադրանքի ստեղծման և գնահատման մեթոդոլոգիան, Հայաստանը՝ որպես զբոսաշրջության ուղղություն. խնդիրներ և զարգացման հեռանկարները: Մասնակիցները լսարանային և դաշտային գործունեության ընթացքում աշխատել են բիզնես մոդելների վրա:

Մանրամասները: www.ysu.am

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on