Հայաստանում PRO EXTOUR ծրագրի հետազոտական արդյունքների քննարկում ֆոկուս խմբի հետ

2021 թ. հունիսի 11-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ Հայաստանում ֆոկուս-խմբերի ազգային սեմինար-քննարկումը: Սեմինարի ընթացքում քննարկվել է Ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության տեսլականի և նպատակների վերաբերյալ տարածաշրջանային գործողությունների ծրագիրը, որոնք են ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգայնացման մակարդակի բարձրացման և մշակույթի վրա հիմնված միջազգային զբոսաշրջության իմիջի ստեղծման ուղիները: Մասնակից շահագրգիռ կողմերը կիսվեցին իրենց կարծիքներով, պատկերացումներով և առաջարկություններով Սևծովյան տարածաշրջանում փորձառական զբոսաշրջության առաջնայնացման վերաբերյալ:

http://www.ysu.am/news/hy/discussion-promotion-experemental-tourism-YSU?fbclid=IwAR0vDOijGpqd49slI9KkaCcnweT43hmdGHEz2qKp_IFi4YSW3jiulKV275A

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on