Ազգային իրազման միջոցառում Հայաստանում

PRO EXTOUR ծրագրի իրազեկման վերաբերյալ առաջին ազգային միջոցառումը տեղի ունեցավ առցանց: Այն կազմակերպվել և հյուրընկալվել է Երևանի պետական համալսարանի կողմից 2021 թ. ապրիլի 16-ին: Ծրագրի շահառուների և շահագրգիռ կողմերին` բիզնես կազմակերպություններին, կարգավորող մարմիններին, քաղաքականություն մշակողներին, մասնագետներին, զբոսաշրջության ոլորտում ձեռներեցներին ներկայացվել և քննարկվել են ծրագրի հայեցակարգը, նախապատմությունը և հիմնավորումը:
https://www.facebook.com/PROEXTOUR

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on