ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διατμηματική Ερευνητική Μονάδα CITY_SPACE_FLUX ΑΠΘ διοργάνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 μια διαδικτυακή Πανελλήνια ημερίδα με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό». Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η προώθηση και ενίσχυση του βιωματικού τουρισμού στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην εκδήλωση, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ, η Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, η Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης απηύθυναν χαιρετισμό. Στη συνέχεια, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείσ και επιχειρήσεις συμμετείχαν με εισηγήσεις για τις πολύπλευρες διαστάσεις του βιωματικού τουρισμού. Τέλος, η διατμηματική Ερευνητική Μονάδα CITY_SPACE_FLUX ΑΠΘ παρουσίασε την Αξιολόγηση Περιφερειακών Αναγκών και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τον βιωματικό τουρισμό στις ελληνικές περιφέρειες που εμπίπτουν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on