ΤΟ PRO EXTOUR ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Τώρα, οι ερευνητές μας εντοπίζουν μοναδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν την κληρονομιά και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος του ηλεκτρονικού μας αποθετηρίου για τον βιωματικό τουρισμό.

Επιπλέον, το Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για τον Βιωματικό Τουρισμό πραγματοποιήθηκε στο Γερεβάν την 1η Οκτωβρίου 2021 σε υβριδική μορφή, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία όσο και με διαδικτυακή συμμετοχή.

Ακολουθήστε το #PROEXTOUR!

🎯

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on