Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ PRO EXTOUR

Ο τουρισμός και τα ταξίδια έχουν αλλάξει δραματικά, ειδικότερα μετά το 2020. Με στόχο τη μελέτη των νέων τάσεων στον τουρισμό, απευθυνόμαστε στα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε:

  • μια έκθεση αξιολόγησης περιφερειακών αναγκών και ένα σχέδιο δράσης για την ενθάρρυνση του βιωματικού τουρισμού που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας,
  • καταλόγους επιχειρηματικών μοντέλων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που βασίζονται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό,
  • ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο πόρων και εργαλείων για τον βιωματικό τουρισμό,
  • ένα διασυνοριακό δίκτυο Κέντρων για τον βιωματικό τουρισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας,
  • διεθνή συνέδρια για τον βιωματικό τουρισμό που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και έκθεση για τις ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον βιωματικό τουρισμό.

Η διακρατική συνεργασία έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, επειδή κινητοποιεί τις δυνατότητες των φορέων στις περιφέρειες και οδηγεί σε εξατομικευμένες λύσεις, καθώς και σε οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα στον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on