ერთობლივი მენტორობის ვებინარი

12.01.2023 ჩატარდა ერთობლივი მენტორობის ვებინარი, როლმაც ერთობლივი სამეწარმეო ბანაკების ტრენინგის მეთოდოლოგიები და სილაბუსები გაუზიარა დამსწრეებს. ონლაინ სესიაზე დასწრების შესაძლებლობა ჰქონდათ ნებისმიერი დაინტერესებული პროფესიონალსა და მეწარმეს PRO EXTOUR ქვეყნებიდან და მის ფარგლებს გარეთ, რომლებიც პირადად არ მონაწილეობდნენ ტრენინგებში. ეს იყო პროექტის საბოლოო საერთაშორისო ღონისძიება, სადაც პროექტის პარტნიორებმა შეძლეს 2020 წლიდან მოყოლებული გაეხსენებინათ და განეხილათ თავიანთი მიღწევები გამოცდილებითი ტურიზმის მიმართულებით.

მეტი ინფორმაცია: https://www.facebook.com/PROEXTOUR/

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on