ბოლო პირად შეხვედრა

PRO EXTOUR-ის გუნდი შეხვდა სალონიკში 2022 წლის 20-21 ოქტომბერს, პარტნიორების ბოლო პირად შეხვედრაზე. ჩვენ ჩამოვწერეთ პროექტის ოფიციალურ დახურვამდე განსახორციელებელი საბოლოო აქტივობები და ვიფიქრეთ მომავალში პროექტის განახლებაზე.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on